Hva gjør Road Safety?

Prosjektet Road Safety har som mål å være en aktiv arena for arbeidstrening, kompetanseheving og integrering av personer som står langt utenfor ordinært arbeidsforhold. En arena som bidrar til økt kompetanse på vakthold og sikkerhet under gjennomføring av sykkelritt, der deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold til forskrift om sykkelritt på veg.

Du kan laste ned en brosjyre her: Last ned

Grunnet smitteverntiltak er kontoret for tiden i utgangspunktet stengt men vi vil alikevel strekke oss langt for å imøtekomme behov og
er derfor tilgjengelig etter avtale. Deltakere kan melde seg på i arrangementene under, så vil vi ta kontakt.


I Sesongen 2020 jobbet 38 deltakere over 1500 arbeidstimer fordelt på 29 ritt døgn, i en spesiell sesong, preget av covid-19, ble dette gjennomført fra Juni - Oktober. I en normalsesong er det oppdrag nesten hver helg fra April – Oktober. Hovedsakelig på NorgesCup, NM landevei, UM og et utvalg av UCI –ritt.

Deltakerne mottar dugnadslønn (Inntil kr 10 000,- pr år) for timene på vakt og får alle andre kostnader dekket av prosjektet (reise, arbeidstøy osv) de vil også motta en attest for utført arbeid på slutten av sesongen. Vi sørger også for mat og god innkvartering!

Vårt fokus er å gi deg som deltaker mestring og innhold i hverdagen, kule opplevelser, et nytt nettverk, på dine egne premisser.

Du velger selv hvilke ritt du vil jobbe på via vår nettside, og du velger selv hvordan du vil benytte deg av tilbudet.

 

HVA KREVES FOR Å JOBBE SOM VAKT?

Vi krever at du har tatt et standpunkt i forhold til rusmidler og/eller kriminalitet og at du er helt rusfri når du er med oss.

Deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold til forskrift om sykkelritt på veg, minstekravet for å jobbe som vakt er et kurs som heter Løypevakt som gjøres online.

Kurset tar rundt to timer og vi kan bistå deg via fjernhjelpsløsninger/telefon/eller vi kan være fysisk tilstede dersom om du behøver det.

De som ønsker det kan også utvide til kompetanse til å bli stasjonære vakter med trafikkregulerings myndighet under sykkelritt. Del 1 av kurset er nettbasert og del2 gjennomføres i et klasserom og avsluttes med en praktisk del og en prøve.

Dette åpner mulighetene for flere krevende og spennende arbeidsoppgaver.

Alle deltakere vil få nødvendig hjelp og oppfølging til å nå "sine mål", om man bare har lyst til å få noen kule opplevelser sammen med mennesker med samme bakgrunn, få et nytt nettverk eller om man har et ønske om å en dag kunne stå i et ordinært heltids/deltids arbeid.

 

HVA DRIVER VI MED NÅ?

Nå i Januar starter sesongplanleggingen, uavhengig av hvilke ritt det blir, så vil vi ha jobb så og si hver eneste helg fra slutten av april til oktober, med unntak av fellesferien (en detaljert liste kommer i løpet av januar).

Vi ønsker å tilby dere i å få ta del i planleggingen og organiseringen. Noen av arbeidsoppgavene vil være:

  • Reise rundt til institusjoner, organisasjoner og andre samarbeidspartnere for å rekruttere nye deltakere og knytte nye kontakter.
  • Opplæring i Bikemaster, et kartsystem med løyper og trafikkreguleringsplaner/vaktposter.
  • Annen kursing og opplæring.
  • Ringe rundt til sykkelklubber og foreninger for å få bemannet vaktposter.

 

Road Safety har aktivitet på kontoret i Drammen på tirsdager og torsdager kl. 10:00-14:00. med begrensninger i henhold til enhver tids smittevernsituasjon.

Grunnet covid-19 legger vi også opp til at en del av arbeidet kan gjøres digitalt, vi hjelper dere med digitale løsninger.

  

ORDINÆRT ARBEID ?

For de deltakerne som ønsker det vil vi tilby et arbeidsforberedende opplegg hvor vi sammen kartlegger ønsker, behov for tilrettelegginger og andre områder som gjør at man etter mange år med rus og/eller kriminalitet kan klare å stå i et ordinært arbeid. Vi har også god erfaring på å kunne hjelpe de som har en uføretrygd over i deltidsarbeid!

Deltakere som utmerker seg og tar ansvar kan få tilbud om å jobbe som teamleder ute på ritt. De vil da få ansvar for oppgaver som transport, gjennomgang av løype trasse, møter med rittledelse, radiosamband og materiellforvaltning (skilt, arbeidstøy). m.m. for dette utbetales ordinær lønn.

VIL DU VITE MER? 

Du kan kontakte Ola Pedersen på tlf 93 29 88 79 eller ola.pedersen@road-safety.no eller du kan skrive til oss på vår facebookside https://www.facebook.com/roadsafetynorge.

Du kan også levere en uformell søknad på http://soknad.road-safety.no så kontakter vi deg.

 

 

Kommende aktiviteter

Når Navn
26 jan
Kontoret åpent Tirsdag
Road Safety
  Les mer  
28 jan
Kontoret åpent Torsdag
Road Safety
  Les mer  
02 feb
Kontoret åpent Tirsdag
Road Safety
  Les mer  
04 feb
Kontoret åpent Torsdag
Road Safety
  Les mer  
09 feb
Kontoret åpent Tirsdag
Road Safety
  Les mer  
Se alle aktivitetene

Team Road Safety

Kenneth Johannessen

Teamleder
Road Safety

kenneth.johannessen@road-safety.no

Thomas Kjelland

Teamleder
Road Safety


thomas.kjelland@road-safety.no

Ola S. Pedersen

Road Safety


ola.pedersen@road-safety.no

Håkon F. Holst

Prosjektleder
Veien Tilbake

haakon@road-safety.no

Anders Eia Linnestad

Prosjektleder
NCF

ael@sykling.no

Kontakt Oss

Road Safety er et prosjekt av

Prosjektets hovedmål er å gi mennesker i målgruppen mulighet til å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning, samt styrke kvaliteten på gjennomføringen av sykkelritt.

Powered by: Bloc