HVA ER ROAD SAFETY?

Prosjektet Road Safety har som mål å være en aktiv arena for arbeidstrening, kompetanseheving og integrering av personer som står langt utenfor ordinært arbeidsforhold. En arena som bidrar til økt kompetanse på vakthold og sikkerhet under gjennomføring av sykkelritt, der deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold til forskrift om sykkelritt på veg.

Du kan laste ned en brosjyre her: Last ned


I Sesongen 2020 jobbet 38 deltakere over 1500 arbeidstimer fordelt på 29 ritt døgn, i en spesiell sesong, preget av covid-19, ble dette gjennomført fra Juni - Oktober. I en normalsesong er det oppdrag nesten hver helg fra April – Oktober. Hovedsakelig på NorgesCup, NM landevei, UM og et utvalg av UCI –ritt.

Deltakerne mottar dugnadslønn (Inntil kr 10 000,- pr år) for timene på vakt og får alle andre kostnader dekket av prosjektet (reise, arbeidstøy osv) de vil også motta en attest for utført arbeid på slutten av sesongen. Vi sørger også for mat og god innkvartering!

Vårt fokus er å gi deg som deltaker mestring og innhold i hverdagen, kule opplevelser, et nytt nettverk, på dine egne premisser.

Du velger selv hvilke ritt du vil jobbe på via vår nettside, og du velger selv hvordan du vil benytte deg av tilbudet.

 

HVA KREVES FOR Å JOBBE SOM VAKT?

Vi krever at du har tatt et standpunkt i forhold til rusmidler og/eller kriminalitet og at du er helt rusfri når du er med oss.

Deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold til forskrift om sykkelritt på veg, minstekravet for å jobbe som vakt er et nettbasertkurs som heter Løypevakt, dette kurset tar i underkant av to timer.

Vi kan bistå deg via fjernhjelpsløsninger/telefon/eller vi kan være fysisk tilstede dersom om du ønsker det.

Man kan også utvide til kompetansen og bli stasjonære vakter med trafikkregulerings myndighet under sykkelritt.
Del 1 av kurset er nettbasert og del 2 gjennomføres i et klasserom og avsluttes med en praktisk del og en prøve.

Dette åpner mulighetene for flere krevende og spennende arbeidsoppgaver.

Alle deltakere vil få nødvendig hjelp og oppfølging til å nå "sine mål", om man bare har lyst til å få noen kule opplevelser sammen med mennesker med samme bakgrunn, få et nytt nettverk eller om man har et ønske om å en dag kunne stå i et ordinært heltids/deltids arbeid.

For mer informasjon og linker til kurs kan du se på denne siden

 

ORDINÆRT ARBEID ?

Alle deltakere vil igjennom sesongen ha individuelle samtaler som er rettet mot hvordan de ser seg selv i den jobben de gjør i Road Safety. For de deltakerne som ønsker det vil vi tilby et eget jobbforberedende opplegg hvor vi sammen kartlegger ønsker, behov for eventuelle tilrettelegginger og andre områder som gjør at man etter mange år med rus og/eller kriminalitet kan klare å stå i et ordinært arbeid.

Tilbudet er høyst frivillig og har utgangspunkt i prinsippene som IPS bygger på, og samhandler eksempelvis med jobbspesialistene hos Kommunene og arbeids- og velferdsforvaltningen.

Vi har god erfaring på å hjelpe deltakere med uføretrygd over i deltidsarbeid som passer den enkelte, vi hjelper da også til med planlegging av forventet inntekt, skattekort, budsjett, gjeld/nedbetaling. 

Road Safety er sertifisert på bruk av Karriereverktøy (les mer her) - norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).

Deltakere som utmerker seg og tar ansvar kan få tilbud om å jobbe som teamleder ute på ritt. De vil da få ansvarsoppgaver som transport, gjennomgang av løype trasse, møter med rittledelse, radiosamband og materiellforvaltning (skilt, arbeidstøy). m.m. for dette utbetales ordinær lønn.


HVA DRIVER VI MED NÅ?

I januar starter sesongplanleggingen, uavhengig av hvilke ritt det blir, så vil vi ha oppdrag så og si hver eneste helg fra slutten av april til oktober, med unntak av fellesferien (du kan se en detaljert liste under "Arrangementer").


Vi ønsker å tilby dere i å få ta del i planleggingen og organiseringen utenfor sesong.

Noen av arbeidsoppgavene vil være:

  • Reise rundt til institusjoner, organisasjoner og andre samarbeidspartnere for å rekruttere nye deltakere og knytte nye kontakter.
  • Opplæring i Bikemaster, et kartsystem med løyper og trafikkreguleringsplaner/vaktposter.
  • Annen kursing og opplæring.
  • Vi har også tatt på oss oppdrag med å rekruttere lag og foreninger til å stille som frivillige på store ritt som Ladies Tour of Norway og Tour of Norway
  • Oppstart stasjonærvaktkurs februar-april.
  • Jobb/Karriereveiledning.

 

Road Safety har aktivitet på kontoret i Drammen på tirsdager og torsdager kl. 10:00-14:00 med begrensninger i henhold til enhver tids smittevernsituasjon.

Grunnet covid-19 legger vi også opp til at en del av arbeidet kan gjøres digitalt, vi hjelper dere med digitale løsninger.


VIL DU VITE MER? 

Tekst eller ring Ola på telefon 93 29 88 79 / epost ola.pedersen@road-safety.no.

Du kan også skrive til oss på vår facebookside https://www.facebook.com/roadsafetynorge.


 

Kommende aktiviteter

Når Navn
29 okt
Fredagskos på Grindestua
Veien Tilbake
  Les mer  
Se alle aktivitetene

Kontakt Oss

Powered by: Bloc