Road Safety kan tilby funksjonærer / løypevakter / stasjonærvakter. 

Vi kan også tilby erfarne lederbiler i front, bistand til rekruttering, søknadsprosesser i.f.t vegvesen / arbeidsvarsling, risikoanalyser, løypemerking, oppsett i bikemaster m.m.


Mer informasjon kommer.

ORDINÆRT ARBEID ?

Alle deltakere vil igjennom sesongen ha individuelle samtaler som er rettet mot hvordan de ser seg selv i den jobben de gjør i Road Safety. For de deltakerne som ønsker det vil vi tilby et eget jobbforberedende opplegg hvor vi sammen kartlegger ønsker, behov for eventuelle tilrettelegginger og andre områder som gjør at man etter mange år med rus og/eller kriminalitet kan klare å stå i et ordinært arbeid.

Tilbudet er høyst frivillig og har utgangspunkt i prinsippene som IPS bygger på, og samhandler eksempelvis med jobbspesialistene hos Kommunene og arbeids- og velferdsforvaltningen.

Vi har god erfaring på å hjelpe deltakere med uføretrygd over i deltidsarbeid som passer den enkelte, vi hjelper da også til med planlegging av forventet inntekt, skattekort, budsjett, gjeld/nedbetaling. 

Road Safety er sertifisert på bruk av Karriereverktøy (les mer her) - norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).

Deltakere som utmerker seg og tar ansvar kan få tilbud om å jobbe som teamleder ute på ritt. De vil da få ansvarsoppgaver som transport, gjennomgang av løype trasse, møter med rittledelse, radiosamband og materiellforvaltning (skilt, arbeidstøy). m.m. for dette utbetales ordinær lønn.


Kontakt Oss